Harapan yang diberkati

‘Menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Mahabesar dan Juruselamat kita Yesus Kristus.’ Titus 2:13  Memercayai Kristus datang segera dan kemenangan akhir kita akan menopang kita pada hari-hari kekecewaan terhadap...