Tuhan Berbicara Kepada Anda Melalui Firman-Nya

‘Perkataan-perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup.’ Yohanes 6:63  Tuhan akan berbicara kepada Anda melalui Firman-Nya. Yesus berkata, ‘Perkataan-perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup,’ tetapi jangan memilih-milih Firman yang...