Bagaimana Diberkati Di Tempat Kerja (1)

‘Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri.’ Amsal 22:29  Salomo menulis, ‘Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang...