Perbaiki Segalanya dengan Tuhan

‘Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu.’ Yakobus 4:10  Dalam Perjanjian Lama, para imam ditahbiskan kepada Allah dengan darah yang ditandai pada cuping telinga kanan, ibu jari kanan, dan jempol kaki kanan. Itu berarti mereka dipanggil...