Singkirkan Kepahitan Itu

‘Kepahitan… hendaklah dibuang.’ Efesus 4:31  Kata-kata ‘Kepahitan… hendaklah dibuang’ melukiskan gambaran seorang ahli bedah memotong pertumbuhan kanker untuk menyelamatkan nyawa pasien. Sebuah ayat serupa, ‘Jagalah… agar jangan tumbuh akar yang...