Tidak ada jalan untuk kembali

‘Apabila ia mengundurkan diri, maka Aku tidak berkenan kepadanya.’ Ibrani 10:38  Seorang anak mendengar cerita tentang bagaimana istri Lot menoleh ke arah Sodom dan berubah menjadi tiang garam (Kej 19:26). 'Itu belum apa-apa,' katanya. 'Minggu lalu...