Ia akan melakukannya lagi!

‘Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu; ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya,’ Kejadian 35:14  Ada peristiwa-peristiwa dalam hidup kita yang, jika dilihat ke belakang, pastilah tangan Tuhan yang bekerja. Mungkin...